HEAL DSpace

Εφαρμογή μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης για την οριοθέτηση περιοχών φυσικής και τεχνητής αναγέννησης στο δάσος Ταϋγέτου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Λορέντζος, Νίκος Α.
dc.contributor.author Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Γ.
dc.date.accessioned 2012-06-25T06:22:32Z
dc.date.available 2012-06-25T06:22:32Z
dc.date.issued 2012-06-25T06:22:32Z
dc.date.submitted 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/4400
dc.description Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
dc.description.abstract Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί μια μικρή συμβολή στον πειραματισμό που πραγματοποιείται συνεχώς και αφορά στους τρόπους και στις μεθόδους για την ορθολογικότερη αποκατάσταση διαταραγμένων δασικών οικοσυστημάτων, με κύρια έμφαση στα κατεστραμμένα από πυρκαγιά οικοσυστήματα, συνηθισμένο φαινόμενο των χερσαίων εκτάσεων της Μεσογειακής λεκάνης. Η μέθοδος που περιγράφεται εφαρμόσθηκε στην περιοχή του καμένου Δάσους του Ταϋγέτου που καταστράφηκε στην διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών της Πελοποννήσου, το θέρος του 2007 και βασίζεται στη γνωστή θεωρία της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Προβλημάτων (MCA), η οποία εφαρμόζεται σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (A.H.P) και του Διατεταγμένου Σταθμισμένου Μέσου (O.W.A), οι οποίες εφαρμόζονται συνδυαστικά μέσα από μια ειδική επέκταση λογισμικού, το MCA-FLOWA, στο περιβάλλον του προγράμματος Arc-GIS 9.3 της ESRI. Δημιουργήθηκε κατάλληλο πολυκριτηριακό μοντέλο, βασισμένο στους κλιμεταδαφικούς και οικολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την φυσική και τεχνητή αναγέννηση του κατεστραμμένου δάσους. Δημιουργήθηκαν επτά (7) διαφορετικά σενάρια αποκατάστασης, των οποίων τα θεωρητικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 127 θέσεις δειγματοληψίας, κατανεμημένων σε όλη την μελετώμενη περιοχή. Η σύγκριση έδειξε ότι κατάλληλα σενάρια είναι τα μετριοπαθή που αντιστοιχούν στους ασαφείς γλωσσικούς ποσοδείκτες half και many του λογισμικού FLOWA. Τα αποτελέσματα των παραπάνω σεναρίων δείχνουν ότι αναμένεται φυσική αναγέννηση σε ποσοστό 37-40%, εφαρμογή σποράς σε ποσοστό 22-38% και, τέλος, εφαρμογή τεχνητών φυτεύσεων σε ποσοστό 22-40% της καμένης επιφάνειας του δάσους. el
dc.description.abstract This MsC Thesis represents a small contribution to an experimentation that continuously takes place and concerns ways and methods for a more rational restoration of disordered forest ecosystems, with main emphasis to fire-destroyed ecosystems, an ordinary phenomenon of the terrestrial areas of the Mediterranean basin. The method described was applied to the region of the burnt Forest of Taygetos, which was destroyed by the big fires of Peloponnese, in Greece, during the summer of 2007. The method is based on the known theory of Multi-Criteria Analysis (MCA), which is applied in Geographic Information Systems environments. The analysis made use of the Analytic Hierarchy Process (A.H.P.) and the Ordered Weighted Averaging (O.W.A.) methods, which are applied in combination in a special software extension, the MCA-FLOWA, in the Arc-GIS of 9.3 ESRI environment. A suitable multi-criteria model was developed, based on the on the environmental and ecological factors which affect the natural and artificial restoration of a destroyed forest. Seven (7) distinct restoration scenarios were developed, whose theoretical results were compared with the results obtained from 127 sample positions, which had been distributed in the whole area under study. The comparison showed that suitable scenarios are those moderate, which correspond to the fuzzy linguistic quantifiers half and many of the FLOWA software. The results of the above scenarios show that, in the burnt area of the forest, the expectations are for a 37-40% natural restoration, a 2238% application of seeding and, finally, a 22-40% of artificial planting. el
dc.language.iso el el
dc.subject Αποκατάσταση δάσους el
dc.subject Αναδάσωση el
dc.subject Δάσος Ταϋγέτου el
dc.subject Πολυκριτηριακή ανάλυση el
dc.subject Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα el
dc.title Εφαρμογή μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης για την οριοθέτηση περιοχών φυσικής και τεχνητής αναγέννησης στο δάσος Ταϋγέτου el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
heal.classification Forest restoration -- Geographic information systems en
heal.classification Multiple criteria decision making en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ΓΠΑ Γενικό Τμήμα el
heal.publicationDate 2011
heal.abstract Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί μια μικρή συμβολή στον πειραματισμό που πραγματοποιείται συνεχώς και αφορά στους τρόπους και στις μεθόδους για την ορθολογικότερη αποκατάσταση διαταραγμένων δασικών οικοσυστημάτων, με κύρια έμφαση στα κατεστραμμένα από πυρκαγιά οικοσυστήματα, συνηθισμένο φαινόμενο των χερσαίων εκτάσεων της Μεσογειακής λεκάνης. Η μέθοδος που περιγράφεται εφαρμόσθηκε στην περιοχή του καμένου Δάσους του Ταϋγέτου που καταστράφηκε στην διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών της Πελοποννήσου, το θέρος του 2007 και βασίζεται στη γνωστή θεωρία της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Προβλημάτων (MCA), η οποία εφαρμόζεται σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (A.H.P) και του Διατεταγμένου Σταθμισμένου Μέσου (O.W.A), οι οποίες εφαρμόζονται συνδυαστικά μέσα από μια ειδική επέκταση λογισμικού, το MCA-FLOWA, στο περιβάλλον του προγράμματος Arc-GIS 9.3 της ESRI. Δημιουργήθηκε κατάλληλο πολυκριτηριακό μοντέλο, βασισμένο στους κλιμεταδαφικούς και οικολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την φυσική και τεχνητή αναγέννηση του κατεστραμμένου δάσους. Δημιουργήθηκαν επτά (7) διαφορετικά σενάρια αποκατάστασης, των οποίων τα θεωρητικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 127 θέσεις δειγματοληψίας, κατανεμημένων σε όλη την μελετώμενη περιοχή. Η σύγκριση έδειξε ότι κατάλληλα σενάρια είναι τα μετριοπαθή που αντιστοιχούν στους ασαφείς γλωσσικούς ποσοδείκτες half και many του λογισμικού FLOWA. Τα αποτελέσματα των παραπάνω σεναρίων δείχνουν ότι αναμένεται φυσική αναγέννηση σε ποσοστό 37-40%, εφαρμογή σποράς σε ποσοστό 22-38% και, τέλος, εφαρμογή τεχνητών φυτεύσεων σε ποσοστό 22-40% της καμένης επιφάνειας του δάσους. el
heal.abstract This MsC Thesis represents a small contribution to an experimentation that continuously takes place and concerns ways and methods for a more rational restoration of disordered forest ecosystems, with main emphasis to fire-destroyed ecosystems, an ordinary phenomenon of the terrestrial areas of the Mediterranean basin. The method described was applied to the region of the burnt Forest of Taygetos, which was destroyed by the big fires of Peloponnese, in Greece, during the summer of 2007. The method is based on the known theory of Multi-Criteria Analysis (MCA), which is applied in Geographic Information Systems environments. The analysis made use of the Analytic Hierarchy Process (A.H.P.) and the Ordered Weighted Averaging (O.W.A.) methods, which are applied in combination in a special software extension, the MCA-FLOWA, in the Arc-GIS of 9.3 ESRI environment. A suitable multi-criteria model was developed, based on the on the environmental and ecological factors which affect the natural and artificial restoration of a destroyed forest. Seven (7) distinct restoration scenarios were developed, whose theoretical results were compared with the results obtained from 127 sample positions, which had been distributed in the whole area under study. The comparison showed that suitable scenarios are those moderate, which correspond to the fuzzy linguistic quantifiers half and many of the FLOWA software. The results of the above scenarios show that, in the burnt area of the forest, the expectations are for a 37-40% natural restoration, a 2238% application of seeding and, finally, a 22-40% of artificial planting. en
heal.advisorName Λορέντζος, Νίκος Α. el
heal.academicPublisher ΓΠΑ Γενικό Τμήμα el
heal.academicPublisherID aua
heal.fullTextAvailability true
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00003738
dc.contributor.department ΓΠΑ Γενικό Τμήμα el
dc.description.degree Θετικές επιστήμες στη γεωπονία el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics